O aplikaci

Aplikace pro hodnocení motivace a spokojenosti zaměstnanců je efektivní nástroj pro analýzu motivace pracovníků (co je motivuje podávat vyšší výkony) a jak jsou s danými motivátory spokojeni (cílená podpora). Spokojený a motivovaný pracovník = vyšší pracovní výkon. Proces hodnocení je maximálně automatizován: pro získání celofiremní hodnot i individuálních hodnocení stačí seznam hodnotitelů/hodnocených a jejich emaily. V této aplikaci dochází k platbám pouze za reporty, nejsou zde žádné jiné poplatky. Dostupná univerzální verze k použití okamžitě stejně jako verze upravená na míru organizace. Aplikace je součástí GETMORE HRM Online a je provozována jako služba.

 

Proč realizovat hodnocení motivace a spokojenosti zaměstnanců?

Co zásadního vám aplikace přinese?

 • Informace, jak konkrétně zvýšit motivaci vašich zaměstnanců,
 • možnost (preventivně) zabránit odchodům lidí, o které nechcete nebo nemůžete přijít,
 • znalost, co lidi ve vaší organizaci motivuje a jak jsou s motivací dnes spokojeni,
 • informace typu „červený čuplík“, kterým zaměstnance nakopnete k vyššímu výkonu,
 • znalost konkrétních příčin nízkého výkonu pracovníků dané nízkou motivací,
 • interní audit motivace zaměstnanců nebo zaměstnanecké spokojenosti,
 • možnost průběžně sledovat ESR (Employee Satisfaction Ratio, tj. Koeficient spokojenosti zaměstnanců) a jeho vývoj.

 

Pro koho jsou výstupy aplikace nejcennější?

Výstupy jsou mimořádně cenné pro:

 • HR manažery odpovědné za řízení výkonnosti týmů.
 • HR specialisty odpovědné za:
  • Motivační programy zaměstnanců,
  • řízení a zvyšování výkonnosti zaměstnanců,
  • systémy odměňování zaměstnanců,
  • retention programy.
 • Vedoucí pracovníky hledající možnosti zvýšení výkonnosti svých lidí.
 • Top management při optimalizaci výkonu a kvality organizace.

 

Výstupy hodnocení motivace a spokojenosti zaměstnanců

 • Grafické hodnocení kriterií, tedy informaci jak účastník sám vnímá význam a plnění motivace, jak je spokojen,
 • slovní komentáře: co konkrétně jej motivuje, s čím je spokojen, co je naopak z jeho pohledu špatně,
 • grafické srovnávací hodnocení celého týmu, organizace.

 

Pdf Icon 50X50
Ukázkový report

Zde si můžete stáhnout ukázkový report, který lze vygenerovat aplikací po skončení hodnocení ke každému účastníkovi.

hodnoceniMotivace_smalllogo.png
Přihlášení do aplikace
Zde se můžete přihlásit do aplikace.